Gospodarstwa opiekuńcze – wyzwanie dla obszarów wiejskich

Konsorcjum GROWID przygotowuje system gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Ważną jego częścią będą jednostki doradztwa rolniczego. Ich przedstawiciele od lat wykazują duże zainteresowanie ideą rozwoju opieki w gospodarstwach rolnych. Udzielają oni także bezcennego...

Webinarium „SENIOR – sprawny, aktywny i potrzebny”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował seminarium internetowe dotyczącego jednego z najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Uczestnicy seminarium poszukiwali odpowiedzi na...