Posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego

W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego, powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na spotkaniu dyskutowano o propozycjach wstępnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie wprowadzenia...

Cykl 16 wojewódzkich seminariów upowszechniających

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczynają  7 kwietnia br. cykl 16 wojewódzkich seminariów ułatwiających transfer wiedzy do praktyki oraz wymianę doświadczeń miedzy rolnikami,...

Na 109 posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 lutego br. zaprezentowane zostały wyniki fazy badawczej projektu pn. “GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych

Na 109 posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 lutego br. zaprezentowane zostały wyniki fazy badawczej projektu pn. “GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”. Posłowie przychylnie odnieśli...