Gospodarstwa opiekuńcze – wyzwanie dla obszarów wiejskich

Konsorcjum GROWID przygotowuje system gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Ważną jego częścią będą jednostki doradztwa rolniczego. Ich przedstawiciele od lat wykazują duże zainteresowanie ideą rozwoju opieki w gospodarstwach rolnych. Udzielają oni także bezcennego...

Webinarium „SENIOR – sprawny, aktywny i potrzebny”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował seminarium internetowe dotyczącego jednego z najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Uczestnicy seminarium poszukiwali odpowiedzi na...

Wideokonferencja „Innowacje społeczne na wsi”.

26 października 2020 zorganizowano na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wideokonferencję pt. „Innowacje społeczne na wsi”. Organizatorami byli także: Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Uniwersytet...

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS

Hasłem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w dniach 11-14 września 2019 r. we Wrocławiu było zapytanie: „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Zdaniem organizatorów zjazdu hasło to „ma wielką siłę, bo jest kierowane...

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. ”Wieś jest kobietą…”

4 września 2020 w Otrębusach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. ”Wieś jest kobietą…”. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Gminę Brwinów, zaś patronat naukowy...