Posiedzenie Zespołu do spraw wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego

W siedzibie ministerstwa odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego. Wzięła w nim udział sekretarz stanu Anna Gembicka. Podczas dyskusji członkowie zespołu zaprezentowali swoje merytoryczne uwagi dotyczące wypracowanego...

O gospodarstwach opiekuńczych na posiedzeniu Rady ds. Społecznych

W dniu 19 czerwca br. o procesach deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych na terenach wiejskich debatowała Rada ds. Społecznych przy Prezydencie RP. W trakcie posiedzenia omawiano inicjatywę, która zrodziła się oddolnie – tzw. gospodarstw opiekuńczych....

Posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego

W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego, powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na spotkaniu dyskutowano o propozycjach wstępnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie wprowadzenia...