W okresie od dnia 5 czerwca do dnia 2 lipca 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało trzy zagraniczne wizyty studyjne nt. „Zagraniczne dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej” do Norwegii, Holandii i Włoch.

W wizytach udział wzięło łącznie 60 uczestników – interesariuszy procesu tworzenia gospodarstw interesariuszy procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Polsce, w tym doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, przedstawiciele jednostek naukowych, administracji rządowej i samorządowej, instytucji pracujących na rzecz rozwoju rolnictwa społecznego, rolnicy. Celem wizyt było zapoznanie uczestników z systemem prawno-instytucjonalnym oraz założeniami organizacyjnymi i dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w poszczególnych krajach.

Program wizyt studyjnych obejmował przykłady organizowania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w poszczególnych krajach – wizyty w gospodarstwach opiekuńczych uwzględniających różnorodność realizowanych programów przy stosowaniu opieki (działania aktywizujące i wspierające poprzez opiekę dzienną i całodobową oraz przebywanie w zielonym środowisku naturalnym, terapie ze zwierzętami, usługi opieki w połączeniu z działalnością rolniczą, gospodarstwa opiekuńcze utrzymujące zwierzęta gospodarskie i produkcję roślinną) oraz spotkania i wykłady w branżowych organizacjach lub instytucjach zaangażowanych w rozwój gospodarstw opiekuńczych. Program każdej wizyty obejmował 8 wizyt/spotkań, podczas których nastąpiła prezentacja podmiotu i zwiedzanie obiektu, omówienie działalności lub wymaganego obszaru tematycznego, dyskusja.

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Jego sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia.

Sieć gospodarstw opiekuńczych w Norwegii

https://innpatunet.no/

Sieć gospodarstw opiekuńczych w Holandii – Federacja Rolnictwa i Opieki

https://www.zorgboeren.nl/

Sieć gospodarstw opiekuńczych w regionie Wenecji Eugenejskiej we Włoszech https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/fattorie-sociali

 

Rolnictwo społeczne i sieć gospodarstw opiekuńczych
w regionie Lombardia we Włoszech

https://agricolturasocialelombardia.it/

 

 

Galeria z wizyt studyjnych dostępna [tutaj]