Zadania

Zadanie 1.

(zakończone)
Modele starzenia się na obszarach wiejskich: wpływ innowacji społecznych na tradycyjne sieci wsparcia osób starszych

 

Rezultaty:

Zadanie 2.

(zakończone)

Diagnoza postaw społecznych wobec starości, wsparcia społecznego oraz zapotrzebowania na usługi opiekuńcze

 

Rezultaty:

Zadanie 3.

(zakończone)

Analiza kosztów oraz określenie potencjału samorządów i gospodarstw rolnych w zakresie usług opiekuńczych na obszarach wiejskich

 

Rezultaty:

Zadanie 4.

(zakończone)

Identyfikacja i analiza dotychczas podejmowanych inicjatyw w zakresie łączenia działalności rolniczej i opiekuńczej w Polsce

 

Rezultaty:

Zadanie 5.

(zakończone)

Opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego i strategii jego wdrażania.

 

Rezultaty:

Zadanie 6.

(zakończone)

Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych oraz popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań

 

Rezultaty:

Zadanie 7.

(zakończone)

Opracowanie projektu nowych regulacji prawnych oraz budowanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

Rezultaty:

KAMPANIA 1.

KAMPANIA 2.

Broszury tematyczne:

Artykuły:

 

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW” – GOSPOSTRATEG

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany naszą działalnością?
Czekamy na kontakt od Ciebie!