W dniu 18 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka pt.: „Gospodarstwa Opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”.  Konferencja rozpoczyna kampanię informacyjną w ramach projektu „GROWID„. Jest to projekt realizowany  przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na zachodzące zmiany demograficzne. Stwierdził, że część osób starszych nie ma następców w swoich gospodarstwach i opieka nad nimi jest tylko sporadyczna. Natomiast nie bardzo odnajdują się oni w domach opieki.

Mamy pomysł, aby seniorzy, osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie, mogły funkcjonować w gospodarstwach rolnych, aby nie odcinać ich od korzeni, od przyzwyczajeń czy nawyków – mówił wicepremier Henryk Kowalczyk. –  Wypracowaliśmy modelowy system „Gospodarstwa Opiekuńcze”. Będzie to zachęta do tego, aby takich gospodarstw powstawało jak najwięcej, aby potrzebujący opieki mieli opiekę zapewnioną w sposób godny. Chcielibyśmy, aby „Gospodarstwa Opiekuńcze” były zjawiskiem powszechnym, aby każdy, kto zechce skorzystać z takiej opieki, mógł znaleźć  to gospodarstwo w pobliżu.

Realizację projektu przedstawiła sekretarz stanu Anna Gembicka. – Za nami część analityczna, badawcza i teraz przechodzimy do fazy wdrożeniowej – poinformowała wiceminister.

Sekretarz stanu zwróciła uwagę, że już obecnie w programie Lider zaproponowane zostały działania dotyczące gospodarstw opiekuńczych. Niemniej jednak potrzebne są zmiany legislacyjne, aby jak najlepiej dostosować projekt, który jest bardzo ważny z punktu widzenia społecznego.

Szczegóły projektu zaprezentowali również przedstawiciele realizującego go konsorcjum: dr habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Nowak, dr habilitowana, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wioletta Knapik oraz Elżbieta Kmita-Dziasek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z oddziału w Krakowie.

Idea projektu:

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Jego sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia.

Rolnicy, udostępniając swoje siedliska osobom z zewnątrz mają wiele do zaoferowania:

  • możliwość przebywania blisko natury i doświadczania przyrody zmieniającej się wraz z rytmem pór roku,
  • kontakt ze zwierzętami,
  • możliwość wykonywania lekkich i przyjemnych prac oraz przede wszystkim nawiązywanie relacji z innymi ludźmi.

Na bazie gospodarstw rolnych może powstać w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których wsparcie znajdą osoby starsze, doświadczające chorób, niepełnosprawności i samotne. Stworzenie sieci gospodarstw pełniących funkcje opiekuńcze pozwoli na sprostanie wyzwaniom przed jakimi stoi polska wieś, które związane są ze starzeniem się społeczeństwa, koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodów dla właścicieli gospodarstw rolnych. Celem projektu GROWID jest stworzenie narzędzi, które doprowadzą do realizacji tej wizji w Polsce.