W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Zespołu międzyresortowego do spraw wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego. W trakcie posiedzenia zaprezentowane zostały proponowane kierunki dostosowania modelu gospodarstwa opiekuńczego do bieżących uwarunkowań prawnych w zakresie pomocy społecznej, Prawa Przedsiębiorców i przepisów podatkowych. Ponadto zaprezentowane zostały wnioski z realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” prowadzonego przez PCPR w Tucholi we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Spotkanie zorganizował  Departament Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW.