W siedzibie ministerstwa odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego. Wzięła w nim udział sekretarz stanu Anna Gembicka. Podczas dyskusji członkowie zespołu zaprezentowali swoje merytoryczne uwagi dotyczące wypracowanego modelu gospodarstwa opiekuńczego.

Więcej informacji: www.gov.pl

fot. MRiRW