GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Ich sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia.

                                     

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW” – GOSPOSTRATEG

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Cele:

9

likwidacja nierówności pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi w dostępie do usług społecznych,

9

rozwiązanie problemów z organizacją usług publicznych na poziomie lokalnym,

9

zniesienie niskiej jakości kapitału społecznego oraz nierówności społecznych,

9

rozwiązanie problemu niewystarczającej koordynacji polityk publicznych.

Działania te są spójne z głównymi celami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), tj. tworzeniem warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany naszą działalnością?
Czekamy na kontakt od Ciebie!