W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego, powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na spotkaniu dyskutowano o propozycjach wstępnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie wprowadzenia gospodarstw opiekuńczych do polskiego porządku prawnego.

Zespół działa w oparciu o Zarządzenie Nr 30 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego https://edziennik.minrol.gov.pl/eli/DUM_MRIRW/2021/42/ogl