26 października 2020 zorganizowano na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wideokonferencję pt. „Innowacje społeczne na wsi”. Organizatorami byli także: Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Uniwersytet Wrocławski. Patronat naukowy nad konferencją objął Jak Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR. Celem konferencji była interdyscyplinarna dyskusja nad założeniami, promocją i praktyką wdrażania na polskiej wsi innowacji społecznych. W pierwszej części konferencji zaprezentowano blok dot. gospodarstw opiekuńczych jako przykładu innowacji społecznej na wsi.

Łącznie przedstawiono 4 referaty nawiązujące do realizowanego projektu GROWiD, tj:

  • Rola lidera projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” – Justyna Adamska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej Wsi
  • Gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny element systemu społecznego na obszarach wiejskich – dr hab. Piotr Nowak, prof. UR, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Gospodarstwa opiekuńcze jako innowacja społeczna łącząca różne systemy społeczne – dr Konrad Stępnik, Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie Oddział w Krakowie
  • Gospodarstwa opiekuńcze w świetle badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy w ramach projektu GROWiD – dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Do pobrania: