Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował seminarium internetowe dotyczącego jednego z najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Uczestnicy seminarium poszukiwali odpowiedzi na pytania o wsparcie, które potrzebują seniorzy na wsi oraz o sposób ich aktywizowania w działania na rzecz rozwoju wiejskich społeczności. Stworzony przez konsorcjum GROWID model gospodarstwa opiekuńczego jest propozycją praktycznego rozwiązania, które pomoże zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia opieki osobom starszym na wsi. Jego założenia w czasie przeprowadzonego 11 marca 2021 roku webinarium przedstawił dr Konrad Stępnik.

Do pobrania: