4 września 2020 w Otrębusach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. ”Wieś jest kobietą…”. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Gminę Brwinów, zaś patronat naukowy nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na konferencji tej referat pt. „Kobieta wiejska na przestrzeni wieków” wygłosiła dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR. W referacie przedstawiła ona tradycyjne role kobiety na wsi w XX wieku oraz zwróciła uwagę na współczesne kobiety wiejskie, ich podejście do przedsiębiorczości i różnych innowacji społecznych, jakimi są m.in. gospodarstwa opiekuńcze.

Do pobrania: