Na 109 posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 lutego br. zaprezentowane zostały wyniki fazy badawczej projektu pn. „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”.


Posłowie przychylnie odnieśli się do koncepcji gospodarstwa opiekuńczego wypracowanej w ramach projektu przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Przedstawienie projektu prowadziła sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.

Przedstawiciele konsorcjantów zapoznali posłów z wynikami badań nad problematyką starości na wsi (UJ), ekonomicznymi uwarunkowaniami opieki w gospodarstwie (UR) oraz ideą rolnictwa społecznego (CDR O/Kraków). W dyskusji podkreślono znaczenie gospodarstw opiekuńczych w realizacji polityki społecznej na wsi oraz wskazano na potrzebę poszukiwania rozwiązań legislacyjnych i stworzenia ram prawno-instytucjonalnych dla funkcjonowania w aktualnym porządku prawnym gospodarstw opiekuńczych  w Polsce. Zagadnienia szczegółowe będą przedmiotem pracy Międzyresortowego Zespołu do spraw wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego powołanego przez MRiRW.

Projekt „GROWID Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.