Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki „Pro Publico Bono” we współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Instytutem Pracy Socjalnej, Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Socjologii, Katedrą Edukacji Specjalnej i Pracy Socjalnej oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franka zorganizowało międzynarodową konferencję naukową p.t. „Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej”, która odbyła się 7.11.2019 roku. W ramach konferencji dokonano przeglądu metod stosowanych przez instytucje odpowiedzialne za pomoc osobom wykluczonym bądź żyjącym na granicy wykluczenia społecznego, zwracając szczególną uwagę na działalność ROPS, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. W ramach konferencji pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawili dwa referaty:

  • Dąbrowski A., Formalne i nieformalne mechanizmy aktywizacji społecznej osób starszych na przykładzie społeczności Kamionka (gmina Gogolin, pow. krapkowicki, woj. opolskie),
  • Nowak P. , Starość w perspektywie międzypokoleniowych relacji w tradycyjnej rodzinie – analiza wyników badań ogólnopolskich.