EUFRAS (European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services) to europejska sieć zrzeszająca przedstawicieli publicznego I prywatnego dorardztwa rolniczego. W dniach od 2 do 6 czerwca w Salzburgu odbyła się 8. Eufras Conference. Wydarzenie to było połączone z 58. IALB Conference – spotkaniem doradców rolniczych z krajów niemieckojęzycznych. Hasło przewodnie tej łączonej konferencji to „Agriculture in the tension between economics and ecology – Advisory services and education as mediation”. W wydarzeniu wziął udział dr Konrad Stępnik, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego, który zaprezentował poster ukazujący działania doradztwa rolniczego w Polsce na rzecz upowszechniania rolnictwa społecznego. Poster spotkał się z dużym zainteresowaniem, które wpisuje się w ogólną tendencję oddolnego zacieśniania współpracy pomiędzy interesariuszami procesu wprowadzania usług społecznych do gospodarstw rolnych z różnych krajów europejskich. 

Do pobrania: