Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczynają  7 kwietnia br. cykl 16 wojewódzkich seminariów ułatwiających transfer wiedzy do praktyki oraz wymianę doświadczeń miedzy rolnikami, samorządami, doradcami i innymi interesariuszami, w ramach zadania nr 6 Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych, oraz popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań, projektu GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych.

Podczas seminariów omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Prezentacja projektu „GROWiD: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”
 2. Potencjał Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych
 3. Wpływ zróżnicowania terytorialnego na uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych, na podstawie badań fokusowych
 4. Potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych
 5. Potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych; analiza wyników badań ankietowych
 6. Opinie opiekunów osób starszych dotyczące potrzeb seniorów; analiza wyników badań ankietowych
 7. Rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach

Odbiorcami seminariów są:

 • rolnicy,
 • właściciele gospodarstw agroturystycznych,
 • osoby oferujące usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,
 • przedsiębiorcy i osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności opiekuńczej,
 • wolontariusze zajmujący się osobami wymagającymi opieki,
 • przedstawiciele LGD związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,
 • przedstawiciele samorządu działający w obszarze polityki senioralnej,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia,
 • doradcy.

Wszystkie seminaria zostaną zorganizowane we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram seminariów
Lp. Lokalizacja Termin
1. pomorskie 07.04.2022
2. kujawsko-pomorskie 21.04.2022
3. małopolskie 27.04.2022
4. podkarpackie 11.05.2022
5. lubelskie 12.05.2022
6. świętokrzyskie 18.05.2022
7. opolskie 19.05.2022
8. śląskie 25.05.2022
9. łódzkie 01.06.2022
10. dolnośląskie 15.06.2022
11. warmińsko-mazurskie 20.06.2022
12. wielkopolskie 22.06.2022
13. lubuskie 23.06.2022
14. mazowieckie 06.07.2022
15.  podlaskie 07.07.2022
16. zachodniopomorskie 12.07.2022