Model gospodarstwa opiekuńczego

Konsorcjum GROWID opracowało model gospodarstwa opiekuńczego w Polsce oraz strategię jego wdrażania. Dokumenty te są kompleksową propozycją budowy systemu wsparcia dla osób starszych na obszarach wiejskich.

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW” – GOSPOSTRATEG

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany naszą działalnością?
Czekamy na kontakt od Ciebie!