Zadania

Zadanie 1.

Modele starzenia się na obszarach wiejskich: wpływ innowacji społecznych na tradycyjne sieci wsparcia osób starszych

Zadanie 2.

Diagnoza postaw społecznych wobec starości, wsparcia społecznego oraz zapotrzebowania na usługi opiekuńcze

Zadanie 3.

Analiza kosztów oraz określenie potencjału samorządów i gospodarstw rolnych w zakresie usług opiekuńczych na obszarach wiejskich

Zadanie 4.

Identyfikacja i analiza dotychczas podejmowanych inicjatyw w zakresie łączenia działalności rolniczej i opiekuńczej w Polsce

Zadanie 5.

Opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego i strategii jego wdrażania.

Zadanie 6.

Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych oraz popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań

Zadanie 7.

Opracowanie projektu nowych regulacji prawnych oraz budowanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW” – GOSPOSTRATEG

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany naszą działalnością?
Czekamy na kontakt od Ciebie!